Tilpassede erhvervslejemål på Lolland, Falster og Fyn

Lej erhvervslejemål til lager, produktion eller kontormiljø på Lolland, Falster og Fyn.

Skibsted Ejendomme har en række erhvervslejemål, der ligger transportmæssigt- og strategisk godt placeret tæt på Danmarks motorveje og internationale transportkorridorer. Lejemålene ligger dermed tæt på forbindelsesveje til både de nordiske lande og Vest- og Centraleuropa.

Lejemålene i bygningerne i Holeby, Sakskøbing og Ryslinge ligger alle maksimalt 4 km. fra motorvejsnettet.

Erhvervslejemålene på Lolland, Falster og Fyn ligger alle i områder, hvor det er nemt for virksomheder at sikre effektiv transport af varer og produkter. Er lejemålene indrettet til hurtig levering og aflevering af varer til de virksomheder der har produktions- og lagerfaciliteter hos Skibsted Ejendomme.

Lejemålene har alle masser parkeringsmuligheder og ligger i grønne omgivelser.

Sådan ser udlejningsprocessen af erhvervsejendomme ud

Samtale med Skibsted Ejendomme
Ønsker og krav fra virksomheden specificeres

Tilbud på lejemål
Ønsker bliver fremsendt til virksomheden

Virksomhed flytter ind
Når alle formalia er aftalt og lejemålet er tilpasset, flytter virksomheden ind